IOCV Business: Kinh doanh ứng dụng IoT
  1. Trang chủ
  2. Nông nghiệp công nghệ cao
  3. Quan trắc môi trường
  4. Đề tài/dự án
  5. Hỏi - Đáp

 
 
 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2023, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam